4 Mart 2015 Çarşamba

Posted by Unknown On 04:10
Nikah hakkındaki ahkam-ı ilahiyyeyi beyan eden Ayetlerde küffar ile yuva kurmak ve günlük hayatta onlarla yakın yaşamak nehyolunmuşdur. Mü’minler, mü’minlerle evlenirler. Ahlaksız kimseler ahlaksız kimselerle yahud müşriklerle evlenirler. “Habis kadınlar habis erkekler içindir, temiz kadınlar temiz erkekler içindir.” Allah Teala Buyuruyor:  http://bilgilimumin.com/evlilikte-olculer/

21 Şubat 2015 Cumartesi

Posted by Unknown On 16:00
bu konuya bu gün girmek istemiyordum ama bugun okdugum haber bu konunun beklememesi gerektigini gösterdi bana önce okudugum habere gelirsek 20 aşındaki bir kızın tecavüze ugraması ahlaki degerler o kadar geri palana atıldı ki her türlü günaha girimekte bir sakınca görmüyor ve günahın içine dalıyoruz biraz dikkat edelim müminler. Konumaza gelirsek : “Fuhuş açık olmadan… kıyamet kopmaz.” (Ramuz-El Ehadis, 91/7) “Zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir.” (Buhari, Tecrid’i 1/16) “Kıyamet yaklaşınca… kadınla yolun ortasında cinsel münasebette bulunacak kadar haya ortadan kalkar.” (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 97)
Devamı : http://bilgilimumin.com/ahlaki-cokus-kiyamet-alametleri/
Posted by Unknown On 14:30
Muhyiddin İbn-i Arabi, Muvahhidun döneminde, 27 Ramazan 560’da Mursiye (Murcia), Endülüs’te (bugünkü İspanya) doğdu. Bilinmeyen bir sebeple 8 yaşında ailesiyle birlikte İşbiliye’ye (bugünkü Sevilla) geldi (muhtemelen babasının memuriyeti nedeniyle). Ailesi Arap Tayy kabilesine mensuptu. Yakın cedleri hakkında fazla bir şey bilinmiyorsa da, anne ve baba tarafından nüfuz ve itibar sahibi kimseler olduğu anlaşılıyor. Akrabaları arasında tasavvufî bilgilere sahip kimseler vardı. İlk tahsilini bu şehirde yaptı, uzun bir süre burada kaldı. Çocuk yaşlarında ‘Ahmed İbnu’l-Esirî’ adında genç bir Sufi ile arkadaş oldu. Hakkındaki kayıtlara göre İbnu’l-Arabî, bu tahsil sırasında bir aralık Halvet’e çekilen İbnu’l-Arabi, halvetinden keşf yoluyla edindiği çeşitli bilgilerle çıkmıştır. Endülüs’de bir süre daha kaldıktan sonra, seyahate çıktı. Şam, Bağdad ve Mekke’ye giderek orada bulunan tanınmış alim ve şeyhlerle görüştü. 1182’de İbn-i Rüşd ile görüştü. Bu görüşmeyi eserinde anlatır. Bu İbnu Rüşd’ün bilgi’nin akıl yolu’yla elde edileceğini söylemesiyle meşhur olduğu yıllardır. 17 yaşındaki genç Muhyiddin gerçek bilgi’nin sadece aklımızdan gelmediğine, böyle bir bilginin daha çok ilham ve keşf yoluyla elde edilebileceğine inanmıştı.

Devamı : http://bilgilimumin.com/muhyiddin-ibn-arabi-hayati/
Posted by Unknown On 02:29
Şer’, sözlükte suya giden yol anlamına gelir. “Şerîat” da aynı anlamdadır. İslâmî bir kavram olarak ise; yüce Allah’ın koyduğu ve -ister bir amelin keyfiyeti hakkında olsun, ister itikadı ilgilendirsin- herhangi bir peygamberin ondan getirdiği hükümlerdir. Şerîat’a “din” ve “millet” adı verildiği de olur

Devamı : http://bilgilimumin.com/seriat-ne-demek/

1 Şubat 2015 Pazar

Posted by Unknown On 11:22
yayına yeni başlayan ve islami yayın oluşturan yeni bir web sitesinin tanıtımını yapacam sizlere, bilgilimumin.com bu web sitesi bilgiye aç olan islam dünyasının ve bilgileri etrafa dagılmış ulaşmakta zorlanan müslümanların bütün bilgilere ulaşa bilmesi için kurldu ilk yayınlarında peygamberlerin hayatını konu piyasa islami site müslümanların yanlış olan bilgilerini düzeltmek amacı gütmekte islam dünyasında yer alan hurafeleri yıkma zamanı geldi….

13 Ekim 2014 Pazartesi

Posted by Unknown On 05:28
Cundub bin Cunade bin Sekan (Arapça: جُندب بن جَنادة), lakabı Ebu Zer, Ebu Zer el-Gifari (Arapça: أبو ذر الغفاري) İslam'ı ilk kabul eden sahabilerden biriydi. İslamPeygamberi Muhammed kendisine Abdullah adını vermiştir. Beni Gifar kabilesindendi. Doğum tarihi bilinmemektedir. 652 yılında, Medine çölü yakınlarındaki El-Rabaza kentinde ölmüştür.
Ebu Zer zahitliği ve aynı zamanda üçüncü halife Osman bin Affan'a karşı muhalif tutumu ile bilinmektedir. Şiâ mezhebi onu, Ali Bin Ebu Talib taraftarları erken Şiîmüslümanlardan olan

26 Eylül 2013 Perşembe

Posted by Unknown On 01:22

. Videoyu İzle>>